שילוב מערכות אנרגיית רוח מתחדשת במרקם בנוי - הלמינה גרופר
אדר' הלמינה גרופר

התחממות כדור הארץ, זיהום ומאגרים מידרדרים של דלק, הגבירו את העניין והצורך בפיתוח דרכים ליצירת אנרגיה ממקורות מתחדשים דוגמת אנרגיה סולרית לסוגיה השונים, אנרגית רוח, אנרגית מים ואנרגיה גיאותרמית. האנרגיה המתחדשת אינה עושה שימוש במקורות מתכלים ומצמצמת באופן ניכר פליטת גזים כגון CO2,SO2,NO ותוצרים מסוכנים אחרים של תעשיית הפחם והנפט. אנרגית הרוח היא אחת מהשיטות הנקיות ביותר ליצירת אנרגיה. בעוד ששילוב אנרגיה סולרית במבנה נעשית בקלות יחסית ועם תוצאות טובות, הדבר שונה עם אנרגית רוח. צורתם הרגולרית של הפנלים הסולריים מקנה אפשרות נוחה  לשילובם במבנים. טורבינות רוח בגין צורתם האי-רגולרית ומימדיהם מקשים על שילובן, שבדרך כלל מסתכם בהצבתם חסרת המעוף על הגג. מההיבט הטכני , הסביבה האורבאנית המבונה משפיעה רבות על משטר הרוחות בסביבת טורבינת הרוח ועלולה להקשות מאוד על ייצור החשמל. מכל זאת משתמע ששילוב מוצלח של מערכות ייצור אנרגיה באמצעות רוח מוגבל באופן יחסי ודורש בדיקות מקיפות יותר. מאמר זה בא לבדוק, באמצעות סקר ספרות כללי, כיצד ניתן לשלב מערכות טורבינת רוח במרקם בנוי באופן יעיל ומוצלח. המאמר כולל בחלקו הראשון הסבר על אופן הפעולה של טורבינת רוח, צורות הטורבינה הקיימות ויתרונותיהן, אופן ההתקנה והתועלת הכלכלית שבהן. חלקו השני של המאמר מתמקד באופן השפעת הסביבה המבונה על משטר הרוחות וכיצד ניתן לרתום שינויים אלה לטובת התכנון באמצעות מספר כללי אצבע. מקרה בוחן קצר מדגים בצורה כללית כלים ושלבי מחקר לבדיקת התנהגות רוח בסביבה אורבאנית לצורך הצבת טורבינה לייצור חשמל. החלק השלישי עוסק בשילוב מערכות של טורבינות רוח בתוך המבנה עצמו: סוג הטורבינות המתאים למטרה זו, הסוגים הנפוצים בשימוש ויתרונותיהם, מערכות הקיימות בשוק או בשלבי תכנון המקלות על שילוב במבנה ומייעלות את ייצור החשמל. דוגמאות נוספות מציגות התאמה למבנים קיימים או מתוכננים המשלבים בתוכם בצורה מוצלחת טורבינות רוח. החלק הרביעי והאחרון מספק סקירה כללית על השימוש בטורבינות רוח בארץ החל מהאזורים המתאימים דרך מחקר רוח מקומי וכלה בהיבט הכלכלי והמשפטי של שימוש בטורבינה פרטית לייצור חשמל במדינת ישראל.  

נושא המים נחשב לרגיש בישראל ובמזרח התיכון בכלל, לכן תפיסת הנגר כמשאב פוטנציאלי שביכולתו לתרום ליותר ממערכת אחת ולהשתלב כרכיב אסתטי אינטגרלי בעיצוב העירוני עשויה להוות שינוי משמעותי בגישת התכנון הקיימת.