החייאת מרקמים אורבאניים, הסבת מבנים נטושים למבני מגורים - הדר יונה, ג'ניפר חגגאדר' הדר יונה I אדר' ג'ניפר חגג

נושא מצוקת הדיור הינו אחד הנושאים המדוברים ביותר בעולם בשנים האחרונות. אנשים רבים בעולם נשארים מחוסרי בית בשל יוקר המחייה. לצד זאת, ישנם מבנים נטושים רבים בעולם היכולים לשמש קורת גג לפחות לחלק מאותם אנשים. מבנים נטושים אלו מייצגים בזבוז חמור במשאבים ובמיוחד במשאב הקרקע. במקום לנצל את הקרקע עליה מבנים אלו נמצאים, שהיא קרקע מופרת במילא, אנו בוחרים לבזבז חלקות קרקע בתוליות ולבנות עליהן מבנים חדשים.
מטרת המחקר הוא בחינת הפוטנציאל הקיים בסביבה העירונית בישראל לאכלוס מבנים נטושים למטרת מגורים. בשל המחאה החברתית בארצנו, שהתעוררה בשנה האחרונה, עלתה פעמים רבות הטענה, ששימוש במבנים נטושים לצרכי דיור יכול להביא לפתרון מצוקת הדיור בארץ. ההתייחסות ברוב המקרים הייתה למבנים נטושים הנמצאים בערים הגדולות ועל כן, המיקוד בעבודה הוא פוטנציאל מבנים נטושים הנמצאים בסביבה עירונית.

הדוגמאות המובאות הן מהארץ ומהעולם, על מנת שניתן לזקק את הסיבות אשר השפיעו על הצלחת אכלוס המבנים או כישלונו ללא קשר ישיר למיקומם ולמשטר המקומי. המטרה היא בחינת המרכיבים הניתנים ליישום על מנת לגרום להצלחת תהליך אכלוס המבנים הנטושים בערים הגדולות בארץ.