עירוב שימושים כמנוע לפיתוח בר קיימא - רותם שייקר והדר בן אברהם


אדר' רותם שייקר I אדר' הדר בן אברהם

בעשורים האחרונים, נוכח הבעיות הסביבתיות המתעצמות, התעוררו קולות רבים בשיח העולמי לפעולה סביבתית דחופה. החל ניסיון ליצור בסיס ל"מילון מושגים" המתאר ומנתח את הסביבה ואת אחריותו של הסובייקט בראייה לעתיד. מודל עירוב שימושים אומץ מחדש בשאיפה להגדיר מחדש את מערכות היחסים בין האדם והעיר. מתכנני ערים רואים במודל המערב שימושים כהכרחי ליצירת מערכת עירונית דינמית. מודל עירוב שימושים התקיים תוך מגמת השתנות והתפתחות מתמדת כתגובה ובהתאמה לאקולוגיה התרבותית הרווחת. באופן הולך וגובר המודל מייצג גילוי-מחדש של העירוניות באמצעות אינטגרציה עשירה בין שימושים ופעילויות התומכים אחד בשני בו זמנית, כפיתוח משולב. המאמר יעסוק במאפייני המודל ויבחן את היחס המשתנה לעירוב שימושים לאורך השנים, תוך הבנת יישום המודל בעידן הנוכחי, בעקבות תפיסת הרשתות המרחביות. יבחן הקשר בין מודל עירוב שימושים ונושאים ברי קיימא הניתן לקידום ומימוש באמצעותן, הן מבחינת התפיסה העומדת בבסיס הרעיון והן מבחינת ההתפתחות העכשווית של המודל העולה בקנה אחד עם תכנון מודע-סביבה. מתודולוגיית המאמר נסמכת על מקורות אקדמיים ופרסומים בכתבי עת עכשוויים הנוגעים לתכנון עירוני בר קיימא וכן על ספרות מקצועיים ותקדימים של פרויקטים בני זממנו.