תכנון מרחבים ציבוריים באזורים מדבריים - בת אל מלכה, רונית קליין
אדר' בת אל מלכה  I  אדר' רונית קליין

המחקר מתמקד בתכנון מרחבים ציבוריים בערים הממוקמות באקלים מדברי. מטרת המחקר היא לבחון את העקרונות העומדים בבסיסו של תכנון מרחבים ציבוריים באקלים מדברי ושילוב טכנולוגיות חדשות בתכנון.המאמר מקבץ, מתוך הספרות שנסקרה, מספר עקרונות ביו אקלימים לתכנון מרחבים ציבוריים העוסקים בבחירת אזור לפיתוח על פי טופוגרפיה, תכנון עירוני של עירוב שימושים (סמיכות שימושי קרקע), ניצול משקעים, בחינת אוריינטציית הרחובות כתעלות לזרימת האוויר, הצללה וזכויות שמש - יצירת הצללה מלאכותית קבועה/ניידת או בעזרת צמחיה מקומית, מורפולוגיה- טיפול בחתכי רחוב- שימוש בדפנות המבנים כאמצעי הצללה, יצירת חצרות פנימיות ורחובות מקורים המאפשרים פונקציות ציבוריות בתנאי נוחות.מסקירת הספרות עלתה שאלה לגבי יישום העקרונות המפורטים לעיל בבניית ערים בעשרות השנים האחרונות. המתדולוגיה בה בחרנו הינה השוואה בין שתי ערים הממוקמות באיזור אקלימי מדברי מתקופות זמן שונות. העיר יזד שבאיראן, עיר קיימת ועתיקה והעיר xeritown שבדובאי, העתידה להיבנות. בערים אלו נבחנו עקרונות תכנון מרחבים ציבוריים שיושמו ונבחנו עקרונות חדשים שנוספו.
מן ההשוואה עלה כי היה בשתי הערים הנ"ל היה שימוש נרחב בעקרונות ביו אקלימים, הלוקחים בחשבון את תנאי הסביבה כגון חשיפת הרחוב לקרינת השמש, כיווני הרוח ועוד, על מנת לתכנן את המרקם העירוני והמרחבים הציבוריים שבו. בהצעת העיר החדשה, Xeritown,דובאי, נעשה שימוש בחידושים טכנולוגים, המאפשרים התמודדות נוספת עם תנאי האקלים. לחידושים אלה נוספו שיטות חדשות, שבעבר לא היו מקובלות, לתכנון מרחבי לניצול הרוחות הרצויות.