אודות

אדריכלות עוסקת באנשים ומעוצבת בהתאם לדרך בה הם תופסים את העולם. היא מתפתחת ומתגבשת כחלק מתהליכים חברתיים, פוליטיים ותרבותיים ומאמצת שינויים טכנולוגיים. בשנים האחרונות הפך השיח האדריכלי בנושא הקיימות מרכזי והעיסוק בנושא מתרחב ומתחדש, וכמוהו גם בסיס הידע.
הספר, המרכז מבחר עבודות במסגרת התואר הראשון והשני בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, הוא חלק מתהליך מתמשך להנגשת נושא הקיימות. היזמה נוצרה מתוך הכרת ערך הרחבת השיח הסביבתי ומהרצון להאיר ולהדגיש את חשיבות הקיימות כגישה כוללת.
לאדריכלות, כתחום רב מערכתי ומורכב, יש מקום של הנהגה העשויה להוביל, באמצעות אינטגרציה וחשיבה יצירתית, לדרך של אחריות כוללת המבוססת על ערכים חברתיים וסביבתיים, והמתחשבת בהתכנות כלכלית. אופק הקיימות הוא המקום בו חשיבה סביבתית תהיה מוטמעת כחלק מחיינו.
האותנטיות בהליך התכנון והעשייה תושג במקום בו לא נזדקק לכותרות כאדריכלות ירוקה או בניה בת קיימא, שכן אלה תהיינה חלק בלתי נפרד מאדריכלות נכונה ואיכותית.

תגית כלימור היא מייסדת ושותפה במשרד קנפו כלימור אדריכלים ומרצה בכירה בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון.