דיקור עירוני באמצעות אלמנטים זמניים - יאיר מילר, רותם סרי ואיה רוזנוולד