תכנון מקיים מבוסס ביצועים - לוטם קירשט, מיכאל ויצמן
לוטם קירשט  I  מיכאל ויצמן

קיימות היא מושג, המורכב ממשתנים רבים הניתנים למדידה וכימות. כיום, קיימות דרכים רבות לכמת את מידת הקיים של פרויקט באמצעות פירוק למשתנים מהם מורכבים מדדי הקיימות השונים.
עבודה זו דנה בתכנון מבוסס ביצועים ככלי להכלת שיקולים בנושא קיימות בתהליך התכנון.
תפיסת העולם בת הקיימא מקדמת הפחתת שימוש במשאבי הטבע עבור נוחות האדם. שימוש בתכנון מבוסס ביצועים יכול לשפר את נוחות השימוש והשהות במבנה בצורה פאסיבית ובכך להפחית משמעותית את צריכת האנרגיה של המבנה. שיפור הביצועים בנוגע לתפקוד שלד המבנה מגדיל את עמידות המבנה ואורך חייו. בנוסף, שיפור ביצועי השלד יכול להפחית בכמות החומרים הנדרשים לבנייתו. כתוצאה משיפור הביצועים מתקבל חיסכון כפול במשאבי הטבע: צמצום הצריכה ושימוש ארוך טווח בחומר ובאנרגיה שהושקעה במבנה באופן ישיר ועקיף.
במאמר יסקרו עבודות בעלות איכויות מקיימות, במהות תכנונן ואופן ביצוען. מימוש איכויות אלה התאפשר הודות לשימוש בכלים ממוחשבים ולהיגיון תכנון מבוסס ביצועים.
בהתאם לגישה, המתוארת על ידי י. גרובמן וע. נויימן, תכנון מבוסס הביצועים מהוה תת-נושא במכלול התכנון הפרמטרי בארכיטקטורה. הדגש מושם על הלוגיקה הפרמטרית כשלב לבחינה ראשונית של מימדים שונים בתכנון מבוסס ביצועים ובחינה ראשונית של השלכות התכנון הפרמטרי על המשך התהליך.
כאשר המימד הביצועי בתהליך התכנון הארכיטקטוני מתמקד בסימולציה או אופטימיצזיה בלבד, כפי שנהוג כיום, התכנון הארכיטקטוני נובע באופן משמעותי מיכולות העולם התעשייתי, הסדרתי, המודרני ואינו מאפשר פתרונות יעודיים עבור בעיות מסוימות. גישה זו מאפשרת גמישות מועטה ואינה לוקחת בחשבון את ערך מקומיות האתר, איפיון המשתמשים, ייחודיות הפרוגרמה והתאמות הנדרשת לכל אלו. ערכים חשובים אלו הם אבן בסיס בתכנון מקיים והינם טבועים בהיגיון של תכנון מבוסס ביצועים.
מאמר זה טוען כי השימוש במחשב כאמצעי תכנוני, שחשיבותו אינה נופלת מהעין האנושית, הולך וגובר ככל שהקדמה וכלי התכנון הממוחשבים משתכללים ומוטמעים. השימוש בעין האנושית כאמצעי בקרה ביצועי אינו חד ערכי ונתון לפרשנות אישית. באותה מידה, בחירת המדדים הביצועיים וכתיבת האלגוריתם, המאגד את שיקולי התכנון, מהוות יחד מערכת קבלת החלטות סובייקטיבית. בעתיד הקרוב, לפי הערכות, לא ניתן יהיה להפריד בין כל האמצעים והשיטות והם יהפכו למכלול אחד של כלים עבור המתכנן.